De grootste Gratis kleurplaten site van Nederland!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Anita Media verleent u hierbij toegang tot www.kleuren.nu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Anyspace en derden zijn aangeleverd. Anita Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Anita Media.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Anita Media doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

 

Auteursrechten

Alle rechten, copyrights en intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij de respectievelijke eigenaren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.